Как се пише: на връщане или навръщане?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – на връщане. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва навръщане. Може да е случайност или пък Лора нарочно го е пресрещнала на връщане от работа. Защо на отиване пътят ни […]