Как се пише: навън или на вън?

Правилно е да се пише слято – навън. Ако обичаш кучето си, не го дръж навън през зимата. През отворения прозорец виждам как дърветата навън са се раззеленили.