Как се пише: нагоре-надолу; нагоре, надолу или нагоре надолу?

Изписва се по различен начин – в зависимост от значението, което се влага. Когато се употребява със значение ’ту нагоре, ту надолу’ или ’в различни посоки’, се пише с дефис (малко тире) – нагоре-надолу.   Цената на нефта в последно време се движи нагоре-надолу. Той крачи неспокойно нагоре-надолу из залата, записва си някакви неща и […]