Как се пише: надалече или на далече?

Правилно е да се пише слято – надалече. Ако виждаш ясно наблизо, но надалече образът е замъглен, значи имаш късогледство. Момчето е умно, талантливо и трудолюбиво, затова си мисля, че ще стигне надалече.