Как се пише: надеждна, надеждно, надеждни или надежна, надежно, надежни?

Правилно е да се пише надеждна, надеждно, надеждни, надеждният, надеждния. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: надеждна/надежна – надежден, надежда, има д, следователно се пише надеждна. Съвременните технологии дават възможност за по-евтино, но надеждно […]