Как се пише: нанадолнище или надолнище?

Съветваме ви да употребявате тази от двете форми, която предпочитате. В първия от посочените по-долу източници, който е меродавен в момента, е включена само формата нанадолнище, но същевременно нанагорнище и нагорнище. Вероятно става въпрос за пропуск от страна на съставителите, защото в предишния правописен речник (втория източник, посочен по-долу), формите нанадолнище/надолнище и нанагорнище/нагорнище фигурират като […]