Как се пише: на екс или наекс

Правописът на това съчетание не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете на екс. Сетих се, че кафето ми вече изстива, и го изпих на екс. Изпивам блудкавата маргарита на екс и тикам чашата в джоба на якето си – ще я задигна, защото ме изнудват. (Захари Карабашлиев, „18% сиво“)