Как се пише: назлъндисвам се, назлъндисам се или назландисвам се, назландисам се?

Правилно е да се пише назлъндисвам се, назлъндисам се. Доскоро моят котарак ядеше от тази храна, а сега започна да ѝ се назлъндисва. Никой не пожела да купи завода при начална тръжна цена 10 млн. лв., а на следващата година купувачите се назлъндисаха на 5 млн.