Как се пише: наизуст или на изуст?

Това наречие се пише слято – наизуст.   Желаещите да сервират в петзвездните ресторанти на кораба се стараят да научат наизуст менютата с напитки и ястия. Една част от текстовете децата трябва да научат наизуст, а друга – да умеят да преразказват. Слято се изписват повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на […]