Как се пише: наказателноправен или наказателно-правен?

Това прилагателно име се пише слято – наказателноправен, също и наказателноправна, наказателноправно, наказателноправни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – гражданско право. Семинарът беше предназначен за прокурори и съдии с наказателноправен профил. Това решение стана неактуално след влизането в сила на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – […]