Как се пише: накриво или на криво?

Когато представлява наречие със значение ’изкривено, с отклонение’, ’неправилно, погрешно’, ’враждебно, с неодобрение’, ’с нежелание’, се пише слято – накриво.   Когато детето прохожда, може да стъпва накриво. Накриво разбрахме демокрацията в началото, а и сега май така продължаваме. Какво съм направил, та всички ме гледат накриво? Само се поклони леко и се усмихна накриво. […]