Как се пише: нанагорнище или нагорнище?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч. Трикът е да използвате ръчната спирачка, за да предотвратите тръгването на колата назад, докато потегли по нанагорнището/нагорнището. Отначало пътеката върви почти хоризонтално, а след това е нормално леко нанагорнище/нагорнище. Забележка: В първия източник, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са […]