Как се пишат имената на направленията и стиловете в изкуството – с малка или с главна буква?

Имената на направленията и стиловете в изкуството се пишат с малка буква: абстракционизъм, авангардизъм, ар деко, ар нуво, барок, деконструктивизъм,…