Как се пише: напред или напрет?

Правилно е да се пише напред. Крис се приведе напред и я задърпа с ръце. (М. Крайтън, „Фатален срок“) Ричър пристъпи напред, избегна лявото му кроше, заби рамо в гръдния му кош, обви ръце около торса му и го вдигна във въздуха. (Л. Чайлд, „Един изстрел“)