Как се пише: нараствам или нарасвам?

Правилно е да се пише с т – нараствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   Нараства недоволството в партията на Меркел срещу спасяването на закъсали държави. Когато Херо заигра с двама нападатели, опасностите пред нашата врата започнаха да нарастват лавинообразно. Съответният глагол от свършен вид нарасна (с наставка -н-) обаче се пише […]