Как се пише: нараснал или нарастнал?

Правилно е да се пише без т – нараснал, също и нараснала, нараснало, нараснали. Нараснал е броят на компаниите, които търсят кредит за преструктуриране на финансовите си задължения. Цената на медта е нараснала тройно от 2008 г. насам. През миналата година продажбите на смартфони в Европа са нараснали значително.