Как се пише: нарасна или нарастна?

Правилно е да се пише без т – нарасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   През третото тримесечие на годината БВП на САЩ нарасна до рекордните 13.35 трилиона долара. По-осезателен икономически ръст може да очакваме едва когато нарасне износът и се увеличи вътрешното търсене. Съответният глагол от несвършен вид нараствам (с наставка […]