Как се пише: насам-натам или насам натам?

Правилно е да се пише полуслято – насам-натам.   Шляех се насам-натам из София и изведнъж очите ми се спряха на нещо странно. Известно време момчетата подхвърляха топката насам-натам, а после заиграха на футбол. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, […]