Как се пише: наслов или надслов?

Двете форми са дублетни: надслов/наслов, мн.ч. надслови/наслови. Те имат едни и същи значения: Думи в началото на писмен текст или на отделни негови части; заглавие.   През 1956 г. Иван Мирчев издава стихосбирка под надслов/наслов „Срещи с Гео“. Романът остава без надслов/наслов – заглавието е дадено от издателя и представлява фраза от текста. Кратък словесен […]