Как се пише: иманярят, иманяря или иманярът, иманяра?

Правилно е да се пише иманярят, иманяря, тъй като съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я. Иманярят казал на разпитващите го полицаи, че намерил сребърните монети в нивата си. Музейните работници били изумени от иманяря, който подредил част от стаите си като експозиционни зали.

Как се пише: кантарът, кантара или кантарят, кантаря?

Правилно е да се пише кантарът, кантара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата кантар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от турски (kantar), но има гръцки и латински корени. Какво да правим, когато кантарът показва все повече и повече? Състезателите в тежка категория се качиха на кантара […]

Как се пише: пазарът, пазара или пазарят, пазаря?

Правилно е да се пише пазарът, пазара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата пазар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от персийски чрез турски – pazar. По Великден пазарът в България е залят от сладки хлябове, които ни представят за козунаци. Всички анализатори отбелязват, че на пазара […]