Как се пише: настоящо или настояще?

Когато представлява прилагателно име в ср.р. ед.ч. със значение ’сегашно’ или ’за което се говори, пише; това’, се пише настоящо.   Става въпрос за външни исторически фактори, обусловили настоящото положение на ромите. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни. Когато представлява съществително име със значение ’сегашното време, съвременността’, […]