Как се пише: настрана, настрани или на страна, на страни?

Когато представлява наречие със значение ’вляво или вдясно от някого или нещо’ или ’на разстояние от някого или нещо’, се пише слято – настрана, настрани. Често се употребява в съчетанията оставям настрана/настрани; оставам настрана/настрани; слагам настрана/настрани; държа настрана/настрани.   Бавно пусна ръката му и погледна настрана/настрани. Невястата седяла настрана/настрани и чакала да я поканят. Да […]