Как се пише: настрана, настрани или на страна, на страни?

Когато представлява наречие със значение ’на място или в посока, която е вляво или вдясно от някого или нещо’ или ’на известно разстояние от някого или нещо’, се пише слято – настрана, настрани.   Бавно пусна ръката му и погледна настрана/настрани. Невястата седяла настрана/настрани и чакала да я поканят. Когато представлява съчетание от предлог и […]