Как се пише: натясно или на тясно?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – натясно.   Бяха ме хванали‎ натясно и се чудех как да се измъкна от ситуацията. Тя винаги го поставяше‎ натясно, тази буйна жена с момичешка невинност и храброст на боец. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на […]