Как се пише: научноизследователски или научно-изследователски?

Правилно е да се пише слято – научноизследователски, също и научноизследователска, научноизследователско. Върху този терен, който има площ два пъти по-голяма от Париж, ще бъде разположено научноизследователско градче със световно значение. Международният научноизследователски проект е одобрен и финансиран през 2007 г. от програмата на ЕС „Учене през целия живот“.