Как се пише: научнопопулярен или научно-популярен?

Това прилагателно име се пише слято – научнопопулярен, също и научнопопулярна, научнопопулярно, научнопопулярни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – популярна наука. Академичната библиотека разполага с богат фонд от научна, научнопопулярна и художествена литература. На 29 август безплатно ще бъде прожектиран научнопопулярният филм за дивите птици в България „Те отлитат“.