Как се пише: научно-технически, научнотехнически или научно технически?

Правилно е да се пише полуслято – научно-технически, също и научно-техническа, научно-техническо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (научен и технически). Председателят на Федерацията на научно-техническите съюзи в България беше гост в сутрешния блок на БНТ. Никога не съм крил и не се срамувам, че съм работил […]