Как се пише: националноосвободителен или национално-освободителен?

Това прилагателно име се пише слято – националноосвободителен, също и националноосвободителна, националноосвободително, националноосвободителни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – национално освобождение. Ангел Обретенов е революционер от българското националноосвободително движение, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Съпротивителното движение в Гърция по време на Втората световна война се […]