Как се пише: националсоциализъм, национал-социализъм или национал социализъм?

Това сложно съществително име се пише слято – националсоциализъм, защото е образувано от съкратено прилагателно име (национал < национален) и съществително име (социализъм). Една от основните характерни черти на националсоциализма е расизмът. Идеологията на националсоциализма се оформя в Германия през 20-те и 30-те години на XX век.