Как се пише: началник-отдел, началникотдел или началник отдел?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-отдел, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-отделът, началник-отдели. Ангел Минев е работил като главен проектант в „Енергопроект“, бил е началник-отдел в Централното диспечерско управление към НЕК. В края на месец […]