Как се пише: началник-смяна или началник смяна?

Това сложно съществително име се пише полуслято – началник-смяна, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: началник-смяната, началник-смени. Фирмата търси да назначи началник-смяна в производството със заплата 1200 лв. Агенция „Митници“ има изискване всички началник-смени да са с ранг главен […]