Как се пише: нащрек или на щрек?

Правилно е да се пише слято – нащрек. Дръж денонощно револвера близо до себе си и бъди винаги нащрек. През трите почивни дни МВР ще е нащрек за спазването на обществения ред и на правилата за движение.