Как се пише: наясно или на ясно?

Когато представлява наречие, означаващо, че на някого му е ясно нещо, някой разбира нещо или пък че отношенията зависят от определени условия (обикновено в съчетание с да, нека да, за да), се пише слято – наясно.   Не съм глупава и имам достатъчно опит, предупреди г-жа Крус в началото на срещата, сякаш за да разберем, […]