Как се пише: на брой или наброй?

Когато представлява съчетание от предлог и съществително име, се пише разделно – на брой.   В последните години се строят по-малко на брой, но по-големи жилища. До навършването на тригодишна възраст изникват всички млечни зъби – 20 на брой. Когато представлява повелителна (заповедна) форма на глагола наброя, се пише слято – наброй.   Наброй ми […]