Как се пише: накрая или на края?

Когато представлява наречие със значение ’в крайната част на нещо’ или ’в края на определен период от време’, се пише слято – накрая.   Параклисът се намира накрая на селото, близо до борова гора. Постановката в театъра беше толкова слаба, че накрая не издържах и си тръгнах.   Понеже се пилях насам-натам, все нещо като […]