Как се пише: накъсо или на късо?

Когато представлява наречие със значение ’с малко думи, накратко, сбито’ или ’по такъв начин, че става късо съединение’, се пише слято – накъсо.   Скъп на думи, Велев ми каза накъсо за какво е дошъл. Когато тестваха климатика, инсталацията даде някъде накъсо и главният предпазител падна. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в […]