Как се пише: наново или на ново?

Когато представлява наречие със значение ’пак, отново’, се пише слято – наново.   Преди няколко години испанците събориха хотелите си и започнаха наново да изграждат курортите си. Някой беше казал, че всяко поколение трябва наново да се пребори за своята свобода. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно […]