Как се пише: нанякъде или на някъде?

Правилно е да се пише слято – нанякъде. По празниците всеки се е запътил нанякъде. Трябва да решиш и да поемеш нанякъде в този живот. Пропадах, въртях се във доспехите и се събудих от писъка на вятъра. Моторен шум потъваше във ехото със рокерите, тръгнали нанякъде. („Безсъние“, Ал. Петров)