Как се пише: наоколо или на около?

Когато представлява наречие със значение ’около някого или нещо’ или ’наблизо’, се пише слято – наоколо.   Имате ли нещо против да огледам наоколо? Дали на делфините им харесва да плуват наоколо им и да ги снимат? Дъждът пееше своята песен, която се носеше безспирно наоколо. За съжаление, наоколо е нямало човек, който да позвъни […]