Как се пише: наум или на ум?

Когато представлява наречие със значение ’мислено, без да се издава глас’ или ’в ума, в съзнанието’, се пише слято – наум.   Броих наум до десет, преди да отговоря на нападката, но пак не можах да се успокоя. Подсмихна се и тръгна бързо към реката – явно имаше нещо наум. Когато представлява съчетание от предлог […]