Как се пише: наум или на ум?

Когато представлява наречие със значение ’мислено, без да се издава глас’, се пише слято – наум.   Броих наум до десет, преди да отговоря на нападката, но пак не можах да се успокоя. Каза си нещо наум, а после се усмихна невинно и насочи разговора в друга посока. Когато представлява съчетание от предлог и съществително […]