Как се пише: начесто или на често?

Когато представлява самостоятелно употребено наречие, се пише слято – начесто.   Ако детето има температура, давайте му начесто вода или други течности. Пейките в парка са разположени начесто и винаги може да намериш място да поседнеш. Когато представлява съчетание от предлог и прилагателно име в ср.р. ед.ч., се пише разделно – на често.   На […]