Как се пише: начисто или на чисто?

Когато представлява наречие със значение ’в окончателен вариант, без поправки’, ’без следи от миналото’ или ’в ясни отношения’, се пише слято – начисто.   След като преписа писмото начисто, той го сложи в плик и излезе навън, насочвайки се към най-близката пощенска кутия. За мен протестът изглежда като опит да се създаде обществото начисто. Знам, […]