Как се пише: неврастеник или невръстеник?

Правилно е да се пише неврастеник, мн.ч. неврастеници. Думата е заета от руски (неврастеник), но има корени в новолатинския (neurasthenia) и в гръцкия език. Толкова се е променил – беше весел човек, а сега се е превърнал в мърморко и неврастеник. Не обръщайте внимание на неврастениците, които са коментирали по-горе.