Как се пише: невяста или невеста?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е само невести. Невястата/Невестата седяла настрана и чакала да я поканят. Понякога отвличали невести и принуждавали мъжете им да ги откупуват с тежко злато, с цели нанизи жълтици…