Как се пише: недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни или не достатъчен, не достатъчна, не достатъчно, не достатъчни?

Правилно е да се пише слято – недостатъчен, недостатъчна, недостатъчно, недостатъчни.   Времето за подготовка е недостатъчно, затова не трябва…