Как се пише: нежелание или не желание?

Правилно е да се пише слято – нежелание.   Върши си работата с нежелание, но пък качествено. С какво може да се обясни нежеланието на фирмите да кандидатстват по европроекти?   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.   щастие – […]