Как се пише: не знам или незнам?

Правилно е да се пише разделно – не знам, също и не знаеш, не знае, не знаем, не знаете, не знаят. Частицата не се пише отделно от личните форми на глаголите (за 1, 2 и 3 л. ед. и мн.ч.), освен ако глаголът не може да се употреби без нея, както е в недовиждам, нехая. […]