Кога се употребява свой и кога – негов, неин, техен?

Когато подлогът в изречението е различен от аз, ние, ти, вие (т.е. се говори в 3 л. ед. или мн.ч.), се употребяват различни местоимения за означаване на притежание: Ако нещо е притежание на подлога, задължително се употребява възвратното притежателно местоимение свой (своя, свое, свои), кратка форма – си.   Великобритания съкращава своята армия, за да […]

Как се пише: неин или нейн?

Правилно е да се пише неин.   Тя твърди, че апартаментът е неин, а не на брат ѝ. Опитайте се да убедите майка си, че настаняването в болницата е в неин интерес. В останалите форми обаче се пише й – нейния, нейният, нейна, нейната, нейно, нейното, нейни, нейните.   През вратите на нейната поезия шумно […]