Как се пише: немалък или не малък?

Правилно е да се пише слято – немалък, също и немалка, немалко, немалки.   Немалък е броят на обучаваните студенти в най-новите специалности във факултета. Писателят има доста грехове, немалко от които се прехвърлят и върху лековерните му фенове. Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува […]