Как се пише: необикновено или необикновенно?

Правилно е да се пише с едно н – необикновено.   Велвичията е необикновено растение – стъблото му е зарито в земята, а листата му приличат на дълги ленти. Романът проследява съдбата на необикновеното семейство Уитакър. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите […]